One of the main purposes of  the Aarhus Convention is to promote a wide access to justice in environmental matters for Environmental NGOs, with the aim of improving the enforcement of environmental laws. Based on qualitative research among 35 Dutch ENGOs, this article looks at the different factors that determine an ENGOs access to justice in practice. The article pays particular attention to the requirement under Dutch law to make a submission on a project plan, before an appeal can be made. The findings show, even though the Netherlands in many ways is a frontrunner in the implementation of Aarhus, both the access to justice itself as well as the effectiveness of taking legal proceedings are presently under pressure in the country.

Het Verdrag van Aarhus strekt onder andere tot het waarborgen van ‘ruime toegang’ tot de rechter bij milieuaangelegenheden voor milieuorganisaties, om hiermee de uitvoering en handhaving van milieuwetgeving te bevorderen. Op basis van bestaande theoretische literatuur en een kwalitatief onderzoek onder 35 Nederlandse milieuorganisaties analyseert dit artikel wat voor milieuorganisaties eigenlijk de factoren zijn die de toegang tot de rechter bepalen. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan het vereiste om een zienswijze te hebben ingediend alvorens tegen een besluit in beroep kan worden gegaan. Het beeld dat uit de data naar voren komt is dat momenteel zowel de toegang tot de rechter als de doeltreffendheid van de rechtsgang bij milieuaangelegenheden onder druk staan.

 

Please click here for more:

NJB27_Milieuorganisaties in beroep